Voorwaarden Rotterdam | Zuidplein & Pleinweg


Wat zijn de voorwaarden om voor dit project in aanmerking te komen?

+ Aanmelden heeft WEL zin wanneer u zich herkend in de volgende punten:

 • inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom); hoeveel? Lees hieronder verder;
 • een geldige verblijfstitel in Nederland;
 • een positief betalingsverleden blijkens een creditcheck;
 • de wil om via een facebookgroep te communiceren;
 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;
 • wanneer u transparant bent over vragen en antwoorden betreffende uw aanvraag;
 • de volgende documenten.

– Aanmelden heeft GEEN zin wanneer u:

 • een inkomen uitsluitend samenstelt uit toeslagen;
 • uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;
 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

 


Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking te komen voor een woning in dit project?

Begrippenlijst

 • rekenhuur (de huur waar wij mee rekenen) | kale huur (exclusief servicekosten)
 • bruto inkomen |  uw bron van inkomsten voor belasting


Berekening voor een eenpersoonshuishouden:
Het brutoloon moet tenminste 3 maal de rekenhuur zijn. 

Voorbeeld:
De rekenhuur bedraagt € 500,- per maand.
€ 500,- * 3 = € 1.500,- zal de aanvrager maandelijks ten minste aan bruto inkomen moeten verdienen om in aanmerking te komen.

Berekening voor een twee- of meerpersoonshuishouden:
Het hoofdinkomen wordt volledig meegeteld. Het inkomen van de tweede persoon wordt volledig meegenomen.

Voorbeeld:
De rekenhuur bedraagt € 500,- per maand. Stel dat het hoofdinkomen € 1.000,- bruto per maand is.
De tweede persoon moet dan ten  minste € 500,- bruto per maand verdienen. Samen moeten de aanvragers € 1.500,- bruto maandelijks aan inkomen verdienen om in aanmerking te komen.

 


Bijzonderheden:

 • Indien kandidaat beschikt over eigen vermogen telt 10% van het eigen vermogen mee als ‘bruto jaarinkomen’. Een twaalfde deel hiervan (het bedrag per maand) kan bij het bruto maandinkomen worden opgeteld om te bekijken of hiermee aan het vereiste inkomen kan worden voldaan.

 


 KLIK HIER OM DIRECT AAN TE MELDEN VOOR DIT PROJECT