Benodigde documenten

Welke documenten hebt u nodig om aan te melden?

Add File-100

Hieronder ziet u het maximale aantal documenten dat wij vragen voor het toewijzen van een woning. Het aantal documenten verschilt echter per project en kandidaat.


ALGEMEEN
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een recente foto van u;
 • als een iDIN check niet kan worden uitgevoerd, vragen wij om uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

LOONDIENST
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • salarisspecificaties [drie meest recente exemplaren];
 • bankafschrift [drie meest recente exemplaren, waaruit bijschrijving inkomen blijkt];
 • werkgeversverklaring [wij nemen bij verificatie altijd contact op met uw werkgever];
 • jaaropgave [meest recente exemplaren];
 • arbeidsovereenkomst;
 • uitzendovereenkomst.

ONDERNEMER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • jaarcijfers van de laatste 2 boekjaren;
 • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaren;
 • BTW-aangiftes van het lopende/voorliggende jaar.

STUDENT
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • uw maandelijkse specificatie inkomen van de laatste 3 maanden;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen blijkt;
 • collegekaart;
 • het bewijs van inschrijving van de studie.

BORGSTELLER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan);
 • het inkomen van de borgsteller.

DIVERSEN

 • Als er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen zullen wij vragen dit aan te tonen.
 • Soms vragen wij specifieke dossier gerelateerde documenten op.
 • Als u een huurwoning achterlaat |een verhuurdersverklaring.
 • Als u een koopwoning achterlaat | een hypotheekhoudersverklaring.
 • Als sprake van een echtscheiding | een echtscheidingsconvenant.
 • Als u over spaargeld beschikt | bewijs van spaartegoed