Benodigde documenten

Welke documenten hebt u nodig om aan te melden?

Add File-100

Hieronder ziet u het maximale aantal documenten dat wij vragen voor het toewijzen van een woning. Het aantal documenten verschilt echter per woonruimte. Na de online kennismaking krijgt u te horen welke documenten u dient aan te leveren.


ALGEMEEN
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een recente foto van u;
 • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan);
 • een bankpas;

LOONDIENST
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • salarisspecificaties [drie meest recente exemplaren];
 • bankafschrift [drie meest recente exemplaren, waaruit bijschrijving inkomen blijkt];
 • werkgeversverklaring;
 • jaaropgave [meest recente exemplaren];
 • arbeidsovereenkomst;
 • uitzendovereenkomst.

ONDERNEMER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • jaarcijfers van de laatste 2 boekjaren;
 • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaren.

STUDENT
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • uw maandelijkse specificatie inkomen van de laatste 3 maanden;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen blijkt.
 • collegekaart
 • het bewijs van inschrijving van de studie

BORGSTELLER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan);
 • aantonen inkomen.

DIVERSEN

 • Indien er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen zullen wij vragen dit aan te tonen.
 • Soms vragen wij specifieke dossier gerelateerde documenten op.
 • Indien u een huurwoning achterlaat |een verhuurdersverklaring
 • Indien u een koopwoning achterlaat | een hypotheekhoudersverklaring
 • Indien sprake van een echtscheiding | een echtscheidingsconvenant