Benodigde documenten

Welke documenten hebt u nodig om aan te melden?

Add File-100

Hieronder ziet u het maximale aantal documenten dat wij vragen voor het toewijzen van een woning. Het aantal documenten verschilt echter per woonruimte. Na de online kennismaking krijgt u te horen welke documenten u dient aan te leveren.


ALGEMEEN
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een recente foto van u;
 • als een iDIN check niet kan worden uitgevoerd, vragen wij om uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

LOONDIENST
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • salarisspecificaties [drie meest recente exemplaren];
 • bankafschrift [drie meest recente exemplaren, waaruit bijschrijving inkomen blijkt];
 • werkgeversverklaring;
 • jaaropgave [meest recente exemplaren];
 • arbeidsovereenkomst;
 • uitzendovereenkomst.

ONDERNEMER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • jaarcijfers van de laatste 2 boekjaren;
 • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 2 jaren;
 • BTW-aangiftes van het lopende/voorliggende jaar.

STUDENT
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • uw maandelijkse specificatie inkomen van de laatste 3 maanden;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden, waaruit de bijschrijving van het meest recente inkomen blijkt;
 • collegekaart;
 • het bewijs van inschrijving van de studie.

BORGSTELLER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • een identiteitsbewijs (rijbewijs is niet toegestaan);
 • aantonen inkomen.

DIVERSEN

 • Als er geen vast inkomen is maar wel eigen vermogen zullen wij vragen dit aan te tonen.
 • Soms vragen wij specifieke dossier gerelateerde documenten op.
 • Als u een huurwoning achterlaat |een verhuurdersverklaring.
 • Als u een koopwoning achterlaat | een hypotheekhoudersverklaring.
 • Als sprake van een echtscheiding | een echtscheidingsconvenant.
 • Als u over spaargeld beschikt | bewijs van spaartegoed