Benodigde documenten VIVO Wonen

Welke documenten hebt u nodig om aan te melden?

Add File-100

“Wij vragen in de fase vóór toewijzing slechts een beperkt aantal documenten van u. Aanmelden is hierdoor eenvoudig en snel.


ALGEMEEN
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:

 • Kopie geldig ID-bewijs (geen rijbewijs)
 • Kopie 3 recente, opeenvolgende loonstroken
 • Kopie bankafschrift of printscreen van bankrekening met storting salaris
 • Werkgeversverklaring, niet ouder dan 3 maanden
 • Verhuurders/ hypotheekhoudersverklaring, niet ouder dan 3 maanden
 • Ondertekend inschrijfformulier
 • Recente GBA, niet ouder dan 3 maanden
ONDERNEMER
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
 • Jaarrekeningen afgelopen 3 jaar
 • Verklaring accountant/ administratiekantoor
 • Uittreksel KvK
 • Recente GBA, niet ouder dan 3 maanden
GEPENSIONEERDEN
Wij vragen altijd om een goed leesbare scan van:
 • AOW overzicht
 • Pensioenoverzicht
 • Kopie bankafschrift (of printscreen met storting) AOW/pensioen
 • Recente GBA, niet ouder dan 3 maanden