Aanmelden & hoogte van mijn inkomsten | zo werkt het

“Hoeveel moet ik verdienen om überhaupt in aanmerking te komen voor een huurwoning?”

Begrippenlijst


Berekening voor een eenpersoonshuishouden:
De rekenhuur mag niet hoger zijn dan 1/3e deel van het bruto inkomen van hoofdaanvrager. Eventuele maandbetalingen aan leningen, kredieten of hypotheek trekt u van het bruto inkomen af voor berekening.

Voorbeeld:
De rekenhuur bedraagt € 650,- per maand.
€ 650,- * 3 = € 1.950,- zal de hoofdaanvrager aan bruto inkomen moeten verdienen om in aanmerking te komen.

Berekening voor een twee- of meerpersoonshuishouden:
De rekenhuur mag niet hoger zijn dan 1/4e deel van het bruto inkomen van de hoofdaanvrager en de mede-aanvrager. De eventuele maandbetalingen aan leningen, kredieten of hypotheek trekt u van het bruto maandinkomen af voor berekening. Het inkomen van de mede-aanvrager wordt slechts voor de helft meegerekend.

Voorbeeld:
De rekenhuur bedraagt € 650,- per maand en de hoofdaanvrager heeft een creditcardschuld, waaraan hij € 200,- per maand betaalt.
€ 650,- * 4 = € 2.600,- zullen de hoofdaanvrager + mede-aanvrager samen aan bruto inkomen moeten verdienen om in aanmerking te komen.Stel dat de mede-aanvrager een inkomen van € 1.000 bruto per maand heeft. Dan zal de hoofdaanvrager € 2.100,- bruto per maand moeten verdienen. € 2.600,- – (€ 1.000,-/2) = € 2.100,-. Maar aangezien hoofdaanvrager € 200,- per maand aan een creditcardschuld afbetaalt zal hij in dit voorbeeld € 2.300,- bruto per maand moeten verdienen om in aanmerking te komen.

Bijzonderheden:

  • Betaalt u partneralimentatie? Trekt u dit bedrag dan af van het bruto inkomen voordat u gaat rekenen.
  • Betaalt u kinderalimentatie? Met dit bedrag hoeft u geen rekening te houden.